Podstawy prawne działania

Podstawy prawne działania Urzędu Gminy Godziesze Wielkie

 

 

Podstawy prawne działania Urzędu Gminy określa ustawa o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019 poz. 1309) oraz Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Godziesze Wielkie