Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stobnie Siódmym

 

Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stobnie Siódmym

 ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH