Czystsze Powietrze

Przykładowe artykuły dotyczące jakości powietrza

Stan jakości powietrza w polskich gminach/miastach (wysokie stężenia zanieczyszczeń odnotowywane w ostatnim czasie)

- przykładowe artykuły poniżej

http://www.tvp.info/23060723/komisja-europejska-pozwala-polske-w-sprawie-zanieczyszczen-powietrza-bardzo-surowe-ostrzezenie 

http://krakow.tvp.pl/19781836/ograniczenie-niskiej-emisji-w-gminach  

bieżące dane pomiarowe zamieszczane na stronach Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska  

http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/home 

Lista wiadomości