Gospodarka odpadami komunalnymi

Informacja dotycząca odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych (zakładów, sklepów, biur itp) działających na terenie Gminy Godziesze Wielkie

 

Uwaga!

            Informacja dotycząca odbioru odpadów  komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych (zakładów, sklepów, biur itp) działających na terenie Gminy Godziesze Wielkie.

            Informuję osoby prowadzące działalność gospodarczą na terenie Gminy, że uchwała Rady Gminy w sprawie utrzymania czystości i porządku wyłączyła z powszechnej zbiórki odpadów tzw. nieruchomości niezamieszkałe (przeznaczone na inne cele niż mieszkaniowe) np. biura, zakłady, sklepy, restauracje itp.

            W związku z powyższym wszyscy właściciele takich właśnie obiektów są zobowiązani mieć zawartą lub zawrzeć obecnie umowę odbioru odpadów z tych obiektów. Do końca 2013 roku upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy dokonają kontroli spełnienia tego wymogu przez przedsiębiorców.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w części budynku mieszkalnego - w/w umowa powinna obejmować tę część, która jest przeznaczona na usługi.

            Pragnę tylko zasygnalizować, biorąc pod uwagę prawo dowolności zawierania umowy z oferentami, iż wykonawca usług dla mieszkańców Gminy (PUK SA Kalisz) przygotował specjalną ofertę dla Państwa, polegającą na dostarczaniu tzw. worków przedpłaconych, pozwalających na zgromadzenie odpadów i odbiór ich przez PUK (o te worki należy pytać w Biurze PUK i u kierowców samochodów odbierających odpadu z terenu Gminy)

                                                                                      Józef Podłużny

                                                                         Wójt Gminy Godziesze Wielkie

Lista wiadomości