Gospodarka odpadami komunalnymi

Kurenda w sprawie zakończenia procesu wyposażania nieruchomości w pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych

KURENDA

DO MIESZKAŃCÓW GMINY GODZIESZE WIELKIE

          W związku z przekazaniem przez firmę PUK informacji o zakończeniu wyposażania nieruchomości z terenu naszej Gminy w pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych Wójt Gminy Godziesze Wielkie uprzejmie prosi o kontakt z pracownikami Urzędu Gminy, jeżeli Państwa posesja została pominięta.

          Jesteśmy świadomi faktu, że w wielu przypadkach wielkość pojemników nie odpowiada pojemności jaka się Państwu należy zgodnie  z wykazaną w deklaracji liczbą osób, jednak przy deficycie pojemników najważniejszym celem było dla nas wyposażenie każdej z posesji w choćby mały pojemnik.

          Informujemy jednak, iż firma PUK zapewniła nas, że od września będzie prowadzona akcja wymiany pojemników na właściwe. Do tego czasu  w przypadku większej ilości odpadów zmieszanych prosimy wystawić je  w zwykłym worku obok pojemnika. Prosimy również o zgłaszanie nieprawidłowości w przypadku wyposażenia posesji w za duży pojemnik. Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Godziesze Wielkie ustalone zostały następujące wielkości pojemników:

  • nie więcej niż 2 osoby - 80 l,
  • nie więcej niż 4 osoby - 120 l,
  • powyżej 5 do 10 osób - 2x 120 l lub 1x 240 l,
  • powyżej 10 do 15 osób - 3 x 120 l lub 1 x 120 l i 1 x 240 l.

                                                                                       Wójt Gminy Godziesze Wielkie

                                                                                      /-/ Józef Podłużny

Lista wiadomości