Gospodarka odpadami komunalnymi

Dialog techniczny - dotyczący odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Godziesze Wielkie.

Zaproszenie do udziału w czynnościach dialogu technicznego poprzedzającego ustalenie istotnych warunków i udzielenie zamówienia publicznego.


Załączniki:

1.      Wniosek o dopuszczenie do dialogu technicznego

2.      Regulamin dialogu technicznego dotyczącego postępowania na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Godziesze Wielkie.

Lista wiadomości