Gospodarka odpadami komunalnymi

Kurenda w sprawie odbioru opon w dniach 6-8 maja 2014r.

KURENDA

DO MIESZKAŃCÓW GMINY GODZIESZE WIELKIE

               W związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców Gminy Godziesze Wielkie odbiorem opon, Wójt Gminy Godziesze Wielkie informuje, że w maju br. przeprowadzona zostanie duża akcja odbioru opon na terenie naszej Gminy.

               W związku z powyższym, jeżeli posiadacie Państwo zbędne opony, do max. wysokości 1,20 m, bardzo proszę dostarczyć je do planowanego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Godzieszach Małych ul. Zadowicka 19a (po byłym obrębie drogowym), w dniach 6-8 maja 2014r., w godz. 900 - 1600

               Odpady te przyjmowane będą do w/w punktu bezpłatnie, w nieograniczonej ilości, do max. wysokości 1,20 m. W przypadku posiadania opon o większej średnicy, proszę o kontakt z pracownikami Urzędu Gminy, pokój nr 7, tel. 62 76 11 089 w.20 celem uzgodnienia organizacji odrębnej akcji odbioru opon powyżej 1,20m.

                    Wójt Gminy Godziesze

                   /-/ Józef Podłużny

Lista wiadomości