Obwieszczenie z dnia 04 lutego 2020 roku - Informacja o wszczęciu postępowania administarcyjnego w spr. udzielenia zgody wodnoprawnej na wykonanie urządzenia wodnego służącego do ujmowania wód podziemnych, pobór wód podziemnych oraz szczególne korzystanie wód w celu podlewania upraw szklarniowych w m. Stara Kakawa

Obwieszczenie z dnia 04 lutego 2020 roku - Informacja o wszczęciu postępowania administarcyjnego w spr. udzielenia zgody wodnoprawnej na wykonanie urządzenia wodnego służącego do ujmowania wód podziemnych, pobór wód podziemnych oraz szczególne korzystanie wód w celu podlewania upraw szklarniowych w m. Stara Kakawa