Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 22 listopada 2019 roku

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 22 listopada 2019 roku o wydaniu w dniu 06.11.2019 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa na użytek rolny na działce o nr ewid. 457/1, obręb Wolica, gm. Godziesze Wielkie.