Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - budowa dziewięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych z niezbedną infrastrukturą na działce nr ewid. 640 obręb Żydów Gmina Godzies

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - budowa dziewięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych z niezbedną infrastrukturą na działce nr ewid. 640 obręb Żydów Gmina Godziesze Wielkie