Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na przebudowie nawierzchni dróg gminnych nr 675923P (ul. Konopnickiej), 675926P (ul Polna), 675949 P, biegnących przez miejscowości Godziesze Wielkie i Końska Wieś, będących łącznikami tych wsi z drogami powiatowymi nr 6232P i 4631P

 

Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na przebudowie nawierzchni dróg gminnych nr 675923P (ul. Konopnickiej), 675926P (ul Polna), 675949 P, biegnących przez miejscowości Godziesze Wielkie i Końska Wieś, będących łącznikami tych wsi z drogami powiatowymi nr 6232P i 4631P