Zawiadomienie o wydaniu decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - budowa 9 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z niezbędną infrastrukturą na działkach nr ewid. 640 obręb 0023 Żydów, Gmina Godziesze Wielkie

Zawiadomienie o wydaniu decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - budowa 9 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z niezbędną infrastrukturą na działkach nr ewid. 640 obręb 0023 Żydów, Gmina Godziesze Wielkie