Zawiadomienie o wydaniu decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - wykonanie urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych na działce nr

Zawiadomienie o wydaniu decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - wykonanie urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych na działce nr ewid. 156 obręb 0010 Stara Kakaw