Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu z dnia 24 września 2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego w związku z inwestycją "Remont obiektu poszkolnego w Kakawie Kolonii z przeznaczeniem na siedzibę Wiejskiego Inkubatora Przedsiębiorczości, Aktywności i Edukacji"

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu z dnia 24 września 2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego w związku z inwestycją "Remont obiektu poszkolnego w Kakawie Kolonii z przeznaczeniem na siedzibę Wiejskiego Inkubatora Przedsiębiorczości, Aktywności i Edukacji"