Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego oraz usługę wodną

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego oraz usługę wodną