Informacja o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji potwierdzającej przejęcie praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód i wykonanie urządzeń wodnych dla zbiornika retencyjnego "Wielowieś Klasztorna na rzece Prośnie"

 

Informacja o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji potwierdzającej przejęcie praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód i wykonanie urządzeń wodnych dla zbiornika retencyjnego "Wielowieś Klasztorna na rzece Prośnie"