Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty o wartości poniżej 750.000 euro - "Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci upośledzonych umysłowo lub wskazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych zamieszkałych na terenie gminy Godziesze Wielkie w 2020 roku"

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty o wartości poniżej 750.000 euro - "Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci upośledzonych umysłowo lub wskazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych zamieszkałych na terenie gminy Godziesze Wielkie w 2020 roku"