Nabór wniosków o środki na realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej

INICJATYWA LOKALNA 2020

Zaproszenie do składania wniosków

Wójt Gminy Godziesze Wielkie informuje, że rozpoczyna się nabór wniosków o środki na realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej (zgodnie z zasadami opisanymi w uchwale nr XXII/159/2020 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 29 września 2020 roku w sprawie uchwalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej).

Termin składania wniosków: 26 luty 2021r.

 

W załączeniu, kryteria oceny i tryb oceny wniosków.

Uchwała nr XXII/159/2020 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 29 września 2020 roku w sprawie uchwalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej.

                                                                     

                                                                                                                   Józef Podłużny
                                                                                                                      Wójt Gminy

 

Godziesze, 23 października 2020 roku