Obwieszczenie Wójta Gminy Godziesze Wielkie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci gazowej ś/ć na terenie działek nr ewid. 437, 450/9, 450/16 obręb 0019 Wolica, gmina Godziesze Wielkie

 

WÓJT GMINY
Godziesze Wielkie

                                                         

IK.6733.9.2020                                                                                              Godziesze Wielkie, dnia 27 lipca 2020 r.

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Godziesze Wielkie

     Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020r., poz. 293 z późn. zm.)

zawiadamiam, że

 

decyzją nr IK.6733.9.2020 wydaną w dniu 27 lipca 2020 r. zakończono postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci gazowej ś/ć na terenie działek nr ewid. 437, 450/9, 450/16 obręb 0019 Wolica, gmina Godziesze Wielkie.

                                                                                                                                                                    

                                                                                                             Wójt Gminy Godziesze Wielkie
                                                                                                                            Józef Podłużny