Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci gazowej ś/c dn 63 PE na terenie działki nr ewid. 174/16 obręb 0019 Wolica

IK.6733.16.2020                                                                                                 Godziesze Wielkie, dnia 27 stycznia 2021 r.

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Godziesze Wielkie

     Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020r., poz. 293 z późn. zm.)

zawiadamiam, że

decyzją nr IK.6733.16.2020 wydaną w dniu 27 stycznia 2021 r. zakończono postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci gazowej ś/c dn 63 PE na terenie działki nr ewid. 174/16 obręb 0019 Wolica,  gmina Godziesze Wielkie.                                                                                                                                                              

                                                                                                                 Wójt Gminy Godziesze Wielkie
                                                                                                                              Józef Podłużny