Obwieszczenie Wójta Gminy Godziesze Wielkie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci wodociągowej na terenie działek nr ewid. 168/1 i 173 obręb 0016 Stobno VI VII, gmina Godziesze Wielkie

WÓJT GMINY
Godziesze Wielkie

 

IK.6733.3.2021                                                                                       Godziesze Wielkie, dnia 16 marca 2021 r.

                                                                  

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Godziesze Wielkie

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 293 z późn. zm.)

zawiadamiam, że

wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci wodociągowej na terenie działek nr ewid. 168/1 i 173 obręb 0016 Stobno VI VII, gmina Godziesze Wielkie.

                                                                                        

                                                                                                               Wójt Gminy Godziesze Wielkie
                                                                                                                           Józef Podłużny