Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie podziału województwa wielkopolskiego na obwody łowieckie i zaliczania obwodów łowieckich do kategotrii, zwanego dalej "Projektem" oraz wyłożeniu Projektu do publicznego wglądu i umieszczeniu Projektu na stronie internetowej Urzędu Marszłkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie podziału województwa wielkopolskiego na obwody łowieckie i zaliczania obwodów łowieckich do kategotrii, zwanego dalej "Projektem" oraz wyłożeniu Projektu do publicznego wglądu i umieszczeniu Projektu na stronie internetowej Urzędu Marszłkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu