Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie cofnięcia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód poprzez piętrzenie wód rzeki Prosny zaporą czołową w km 93+00, retencjonowanie wód rzeki Prosny w zbiorniku "Wielowieś Klasztorna", korzystanie z wód do celów energetycznych przy pomocy elektrowni wodnej, udzielonego przez Wojewodę Wielkopolskiego decyzją z dnia 30.09.2002 r.

Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie cofnięcia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód poprzez piętrzenie wód rzeki Prosny zaporą czołową w km 93+00, retencjonowanie wód rzeki Prosny w zbiorniku "Wielowieś Klasztorna", korzystanie z wód do celów energetycznych przy pomocy elektrowni wodnej, udzielonego przez Wojewodę Wielkopolskiego decyzją z dnia 30.09.2002 r.