Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie masztu do wyciągu maszyny miotającej rzutki na terenie działki nr ewid. 254/1 obręb 0019 Wolica, gmina Godziesze Wielkie

 

WÓJT GMINY
Godziesze Wielkie

                                                            

IK.6733.9.2019                                                                   Godziesze Wielkie, dnia 07.11.2019 r.

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Godziesze Wielkie

      Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 1945 ze zm.)

zawiadamiam, że

wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie masztu do wyciągu maszyny miotającej rzutki na terenie działki nr ewid. 254/1 obręb 0019 Wolica, gmina Godziesze Wielkie.                  

                                     

                                                                                z up. Wójta Gminy
                                                                                      Małgorzata Banaś
                                                                                       Sekretarz Gminy