Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci gazowej ś/c na terenie działek nr ewid. 243/1, 306/5 obręb 0019 Wolica, gmina Godziesze Wielkie

                                                                     

    IK.6733.4.2020                                                                                                      Godziesze Wielkie, dnia 03.02.2020 r.

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Godziesze Wielkie

         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i  zagospodarowaniu  przestrzennym  (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 1945 ze zm.)

zawiadamiam, że

 

wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego  dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci gazowej ś/c na terenie działek nr ewid. 243/1, 306/5 obręb 0019 Wolica, gmina Godziesze Wielkie.  

 

                                                                                              Wójt Gminy Godziesze Wielkie

                                                                                                           Józef Podłużny