Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej KAL3032, na działce nr 258/2 obręb 0004 Godziesze Małe, gmina Godziesze Wielkie

 

WÓJT GMINY
Godziesze Wielkie

                                                                    

IK.6733.10.2019                                                                                                     Godziesze Wielkie, dnia 11.12.2019 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Godziesze Wielkie

           Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 1945 ze zm.)

zawiadamiam, że

wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej KAL3032, na działce nr 258/2 obręb 0004 Godziesze Małe, gmina Godziesze Wielkie.

                                                                                  

                                                                                     Wójt Gminy Godziesze Wielkie
                                                                                                   Józef Podłużny