Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie budynku garażowego dla samochodu strażackiego na terenie działek nr ewid. 309/3, 309/9, 310, 309/5, 309/7, obręb 0017 Stobno Wieś, gmina Godziesze Wielkie

WOJT GMINY
GODZIESZE WIELKIE                                                         Godziesze Wielkie, dnia 16 lutego 2021 roku

IK.6733.2.2021

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Godziesze Wielkie

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.Dz.U. z 2020r., poz. 293 z późn. zm.)

zawiadamiam, że

wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie budynku garażowego dla samochodu strażackiego na terenie działek nr ewid. 309/3, 309/9, 310, 309/5, 309/7, obręb 0017 Stobno Wieś, gmina Godziesze Wielkie.                                                              

                                                                                               Wójt Gminy Godziesze Wielkie
                                                                                                              Józef Podłużny