Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie kanalizacji deszczowej w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej 675901P w miejscowości Zadowice od skrzyżowania z drogą powiatową nr 5312 P” na terenie działek nr ewid. 311/1, 312 obręb 0020 Wola Droszewska oraz na terenie działek nr ewid. 197, 328, 384/2, 408 obręb 0021 Zadowice

IK.6733.18.2020                                                                                                     Godziesze Wielkie, dnia 4 stycznia 2021 r.

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Godziesze Wielkie

      Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020r., poz. 293 z późn. zm.)

zawiadamiam, że

wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie kanalizacji deszczowej w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej 675901P w miejscowości  Zadowice od skrzyżowania z drogą powiatową nr 5312 P” na terenie działek nr ewid. 311/1, 312 obręb  0020 Wola Droszewska oraz na terenie działek nr ewid. 197, 328, 384/2, 408 obręb 0021 Zadowice, gmina Godziesze Wielkie.

                                                                                 

                                                                                                            Wójt Gminy Godziesze Wielkie
                                                                                                                        Józef Podłużny