Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie płyty fundamentowej pod montaż pionowego podnośnika platformowego dla osób niepełnosprawnych i starszych przy budynku Urzędu Gminy na terenie działki nr ewid. 88/7 obręb 0005 Godziesze Wielkie

                                                                     

    IK.6733.5.2020                                                                                                            Godziesze Wielkie, dnia 04.03.2020 r.

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Godziesze Wielkie

            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 1945 ze zm.)

zawiadamiam, że

 

wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego  dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie płyty fundamentowej pod montaż pionowego podnośnika platformowego dla osób niepełnosprawnych i starszych przy budynku Urzędu Gminy na terenie działki nr ewid. 88/7 obręb 0005 Godziesze Wielkie, gmina Godziesze Wielkie.  

 

                                                                                               Wójt Gminy Godziesze Wielkie

                                                                                                           Józef Podłużny