Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie rurociągu wodociągowego magistralnego Żydów - Borek

    WÓJT GMINY
Godziesze Wielkie

 

IK.6733.14.2020                                                                Godziesze Wielkie, dnia 25 września 2020 r.

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Godziesze Wielkie

      Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020r., poz. 293 z późn. zm.)

zawiadamiam, że

wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie rurociągu wodociągowego magistralnego Żydów - Borek na terenie działek nr ewid. 44, 118, 131, 168/3, obręb 0003 Borek, działek nr ewid. 56/18, 56/19, 126, 171, 172, 190, 191, 201/1, 203, 204, 296, 298/1, 308, 314, 353, 459/1, 483/2, 588, 596/1, 598/1, 600/1, 602/1, 604/3, 604/4, 605/1, 606/3, 607/1, 608/1, 609/1, 610/1, 611/1, 612/1, 613/1, 614/1, 615/1, 616/1, 617/1, 618/1, 619/1, 620/1, 621/1, 621/3, 622, 623 obręb 0023 Żydów, gmina Godziesze Wielkie.

                                                                                                                                                         

                                                                              Wójt Gminy Godziesze Wielkie
                                                                                         Józef Podłużny