Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci gazowej ś/c na terenie działek nr ewid. 114/6, 61/1, 113/1, obręb 0019 Wolica

                                                                     

    IK.6733.4.2019                                                                                Godziesze Wielkie, dnia 23.07.2019 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Godziesze Wielkie

      Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 1945 ze zm.)

zawiadamiam, że

wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego  dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci gazowej ś/c na terenie działek nr ewid. 114/6, 61/1, 113/1, obręb 0019 Wolica, gmina Godziesze Wielkie.  

 

                                                                                                      Wójt Gminy Godziesze Wielkie
                                                                                                                 Józef Podłużny