Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego - budowa linii kablowej 0,4 kV na terenie działek nr ewid. 81/1, 81/2, 82/1, 82/3, 82/4, 82/6, 82/14, 82/16, 82/19, 83 i 99 obręb 0015 Sobocin, gmina Godziesze Wielkie

                                                                     

    IK.6733.5.2019                                                          Godziesze Wielkie, dnia 05.09.2019 r.

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Godziesze Wielkie

      Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 1945 z późn. zm.)

zawiadamiam, że

decyzją nr IK.6733.5.2019 wydaną w dniu 05.09.2019 r. zakończono postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie linii kablowej 0,4 kV na terenie działek nr ewid. 81/1, 81/2, 82/1, 82/3, 82/4, 82/6, 82/14, 82/16, 82/19, 83 i 99 obręb 0015 Sobocin, gmina Godziesze Wielkie.

 

                                                                                  Wójt Gminy Godziesze Wielkie

                                                                                                 Józef Podłużny