Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie linii kablowej nN na terenie działek nr ewid. 173/8, 174/16, 174/17 obręb 0019 Wolica, gmina Godziesze Wielkie

                                                                     

 IK.6733.8.2019                                                                                                             Godziesze Wielkie, dnia 14.11.2019 r.

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Godziesze Wielkie

      Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym    (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 1945 z późn. zm.)

zawiadamiam, że

 

decyzją nr IK.6733.8.2019 wydaną w dniu 14.11.2019 r. zakończono postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie linii kablowej nN na terenie działek nr ewid. 173/8, 174/16, 174/17 obręb 0019 Wolica, gmina Godziesze Wielkie.

     

                                                                                                        Wójt Gminy Godziesze Wielkie
                                                                                                                     Józef Podłużny