Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie masztu do wyciągu maszyny miotającej rzutki na terenie działki nr ewid. 254/1 obręb 0019 Wolica, gmina Godziesze Wielkie

 

WÓJT GMINY
Godziesze Wielkie

                                                         

IK.6733.9.2019                                                                                                                Godziesze Wielkie, dnia 31.12.2019 r.

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Godziesze Wielkie

      Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu   przestrzennym   (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 1945 z późn. zm.)

zawiadamiam, że

 

decyzją nr IK.6733.9.2019 wydaną w dniu 31.12.2019 r. zakończono postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie masztu do wyciągu maszyny miotającej rzutki na terenie działki nr ewid. 254/1 obręb 0019 Wolica, gmina Godziesze Wielkie.

 

                                                                                                                            Wójt Gminy Godziesze Wielkie
                                                                                                                                         Józef Podłużny