Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie płyty fundamentowej pod montaż pionowego podnośnika platformowego dla osób niepełnosprawnych i starszych przy budynku Urzędu Gminy na terenie działki nr ewid. 88/7 obręb 0005 Godziesze Małe, gmina Godziesze Wielkie

 

WÓJT GMINY
Godziesze Wielkie

                                                         

IK.6733.5.2020                                                                                                             Godziesze Wielkie, dnia 17.03.2020 r.

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Godziesze Wielkie

      Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020r., poz. 293)

zawiadamiam, że

decyzją nr IK.6733.5.2020 wydaną w dniu 17.03.2020 r. zakończono postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie płyty fundamentowej pod montaż pionowego podnośnika platformowego dla osób niepełnosprawnych i starszych przy budynku Urzędu Gminy na terenie działki nr ewid. 88/7 obręb 0005 Godziesze Małe, gmina Godziesze Wielkie.

                                                                                 

                                                                                                                      Wójt Gminy
                                                                                                                    Józef Podłużny