Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej na terenie działek nr ewid. 286/2, 288/5, 236, 354/1, 355/1, 355/9, 354/10 obręb 0003 Borek, gmina Godziesze Wielkie

                                                                     

    IK.6733.6.2019                                                          Godziesze Wielkie, dnia 03.10.2019 r.

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Godziesze Wielkie

      Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 1945 z późn. zm.)

zawiadamiam, że

decyzją nr IK.6733.6.2019 wydaną w dniu 03.10.2019 r. zakończono postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej na terenie działek nr ewid. 286/2, 288/5, 236, 354/1, 355/1, 355/9, 354/10 obręb 0003 Borek, gmina Godziesze Wielkie.

 

                                                                                              Wójt Gminy Godziesze Wielkie
                                                                                                           Józef Podłużny