Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej KAL3032, na działce nr 258/2 obręb 0004 Godziesze Małe, gmina Godziesze Wielkie

WÓJT GMINY
Godziesze Wielkie

                                                         

IK.6733.10.2019                                                                                            Godziesze Wielkie, dnia 16 września 2020 r.

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Godziesze Wielkie

      Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020r., poz. 293 z późn. zm.)

zawiadamiam, że

decyzją nr IK.6733.10.2019 wydaną w dniu 16 września 2020 r. zakończono postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej KAL3032, na działce nr 258/2 obręb 0004 Godziesze Małe, gmina Godziesze Wielkie.

         

                                                                                                             Wójt Gminy Godziesze Wielkie
                                                                                                                         Józef Podłużny