Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie budynku garażowego dla samochodu strażackiego na terenie działek nr ewid. 309/3, 309/9, 310, 309/5, 309/7, obręb 0017 Stobno Wieś

IK.6733.2.2021                                                                                      Godziesze Wielkie, dnia 15 kwietnia 2021 roku

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Godziesze Wielkie

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 293 z późn. zm.)

zawiadamiam, że

decyzją nr IK.6733.2.2021 wydaną w dniu 15 kwietnia 2021 r. zakończono postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie budynku garażowego dla samochodu strażackiego na terenie działek nr ewid. 309/3, 309/9, 310, 309/5, 309/7, obręb 0017 Stobno Wieś, gmina Godziesze Wielkie.

                                                                                                    

                                                                                        Wójt Gminy Godziesze Wielkie
                                                                                                   Józef Podłużny