Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie kolektora sanitarnego wraz z przyłączami do posesji nr Wolica 24F, Wolica 24G, Wolica 24L, Wolica 24K, Wolica 24J na terenie działek nr ewid. 287/1, 287/4, 287/5, 288/6, 288/7, 288/5, 288/4 obręb 0019 Wolica, gmina Godziesze Wielkie

    WÓJT GMINY
Godziesze Wielkie

                                            

IK.6733.17.2020                                                                                               Godziesze Wielkie, dnia 8 lutego 2021 r.

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Godziesze Wielkie

        Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020r., poz. 293 z późn. zm.)

zawiadamiam, że

decyzją nr IK.6733.17.2020 wydaną w dniu 8 lutego 2021 r. zakończono postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie kolektora sanitarnego wraz z przyłączami do posesji nr Wolica 24F, Wolica 24G, Wolica 24L, Wolica 24K, Wolica 24J na terenie działek nr ewid. 287/1, 287/4, 287/5, 288/6, 288/7, 288/5, 288/4 obręb 0019 Wolica, gmina Godziesze Wielkie.

           

                                                                                                                   Wójt Gminy Godziesze Wielkie
                                                                                                                               Józef Podłużny