Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci gazowej ś/c na terenie działek nr ewid. 83/1, 78, 84/1, 61/1, 85/1 obręb 0019 Wolica, gmina Godziesze Wielkie

WÓJT GMINY
Godziesze Wielkie

                                       

                  

IK.6733.13.2020                                                                       Godziesze Wielkie, dnia 13 listopada 2020 r.

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Godziesze Wielkie

     Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020r., poz. 293 z późn. zm.)

zawiadamiam, że

decyzją nr IK.6733.13.2020 wydaną w dniu 13 listopada 2020 r. zakończono postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci gazowej ś/c na terenie działek nr ewid. 83/1, 78, 84/1, 61/1, 85/1 obręb 0019 Wolica,  gmina Godziesze Wielkie.                                                                                                                                                               

                                                                                         Wójt Gminy Godziesze Wielkie
                                                                                                  Józef Podłużny