Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci wodociągowej na terenie działek-obręb 0019 Wolica

IK.6733.7.2021                                                                                                              Godziesze Wielkie, 27 lipca 2021 r.

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Godziesze Wielkie

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2021 r., poz. 741 z późn. zm.)

zawiadamiam, że

decyzją nr IK.6733.7.2021 wydaną w dniu 27 lipca 2021 r. zakończono postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci wodociągowej na terenie działek nr ewid. 509/3, 509/9, 509/11, obręb 0019 Wolica, gmina Godziesze Wielkie.

 

                                                                                                                      Wójt Gminy Godziesze Wielkie
                                                                                                                                  Józef Podłużny