Obwieszczenie o zakończoniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci wodociągowej na terenie działek nr ewid. 28/4, 28/13, 28/18, 62/9, 334 obręb 0014 Saczyn, gmina Godziesze Wielkie

WÓJT GMINY
Godziesze Wielkie

                                                         

IK.6733.8.2020                                                                                                            Godziesze Wielkie, dnia 10.06.2020 r.

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Godziesze Wielkie

     Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020r., poz. 293)

zawiadamiam, że

decyzją nr IK.6733.8.2020 wydaną w dniu 10.06.2020 r. zakończono postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci wodociągowej na terenie działek nr ewid. 28/4, 28/13, 28/18, 62/9, 334 obręb 0014 Saczyn, gmina Godziesze Wielkie.

 

                                                                       Wójt Gminy Godziesze Wielkie
                                                                                    Józef Podłużny