Obwieszczenie o zawiadomieniu, że decyzją odmowną nr IK.6733.10.2019 wydaną w dniu 31.01.2020r. zakończono post. adm. w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla przeds. inwestycyjnego-budowa bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej KAL3032, na działce nr 258/2 obręb 0004 Godziesze Małe

 

WÓJT GMINY
Godziesze Wielkie

                                                         

IK.6733.10.2019                                                                             Godziesze Wielkie, dnia 31.01.2020 r.

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Godziesze Wielkie

      Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 1945 z późn. zm.)

zawiadamiam, że

 

decyzją odmowną nr IK.6733.10.2019 wydaną w dniu 31.01.2020 r. zakończono postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej KAL3032, na działce nr 258/2 obręb 0004 Godziesze Małe, gmina Godziesze Wielkie.

          

                                                                                                           Wójt Gminy Godziesze Wielkie
                                                                                                                         Józef Podłużny