Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kalisza o wszczęciu postępowania adm. dot. ustalenia warunków realizacji inwestycji - budowa elektroenergetycznych linii kablowych SN-15 kV, stacji transformatorowych SN/NN, elektroenergetycznych linii kablowych NN-04KV oraz napowietrznych linii elektroenergetycznych NN-04 ...

 

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kalisza o wszczęciu postępowania adm. dot. ustalenia warunków realizacji inwestycji - budowa elektroenergetycznych linii kablowych SN-15 kV, stacji transformatorowych SN/NN, elektroenergetycznych linii kablowych NN-04KV oraz napowietrznych linii elektroenergetycznych NN-04 ...