Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kalisza o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kalisza o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznych linii kablowych, stacji transformatorowych ....