Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu z dnia 18 listopada 2020 roku - w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie sieci gazowej

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu z dnia 18 listopada 2020 roku - w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie sieci gazowej