Obwieszczenie Starosty Kaliskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej "Rozbudowa drogi powiatowej nr 6232P na odcinku Wolica-Borek w zakresie budowy ścieżek rowerowych"

 

Obwieszczenie Starosty Kaliskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej "Rozbudowa drogi powiatowej nr 6232P na odcinku Wolica-Borek w zakresie budowy ścieżek rowerowych"