Obwieszczenie Wójta Gminy Godziesze Wielkie o wszczęciu postęp. adm. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publ. dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci gazowej ś/c PE dn(Dz) 63 na terenie działek nr ewid. 243/1 i 260/8

    WÓJT GMINY
Godziesze Wielkie

 

IK.6733.4.2021                                                                                                 Godziesze Wielkie, dnia 16 marca 2021 r.

                                                                  

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Godziesze Wielkie

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 293 z późn. zm.)

zawiadamiam, że

 

wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci gazowej ś/c PE dn(Dz) 63  na terenie działek nr ewid. 243/1 i 260/8, obręb 0019 Wolica, gmina Godziesze Wielkie.

                                                                                                        

                                                                                             Wójt Gminy Godziesze Wielkie
                                                                                                           Józef Podłużny