Obwieszczenie Wójta Gminy Godziesze Wielkie o zakończeniu postepowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego - budowa sieci gazowej ś/ć na terenie działek nr ewid. 114/6, 61/1 i 113/1 obręb 0019 Wolica, gmina Godziesze Wielkie

Godziesze Wielkie, dnia 26.08.2019 r.

IK.6733.4.2019

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Godziesze Wielkie

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 1945 z późn. zm.)

zawiadamiam, że

 

decyzją nr IK.6733.4.2019 wydaną w dniu 26.08.2019 r. zakończono postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na  budowie sieci gazowej ś/ć na terenie działek nr ewid. 114/6, 61/1 i 113/1 obręb 0019 Wolica, gmina Godziesze Wielkie. 

 

 

                                                                                                                                             Wójt Gminy Godziesze Wielkie

                                                                                                                                                          Józef Podłużny