Ogłoszenie Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego Gminy Godziesze Wielkie

Ogłoszenie Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego Gminy Godziesze Wielkie wsp. uregulowania stanu prawnego i przejęcia na rzecz Gminy Godziesze Wielkie nieruchomości nr ewid. dz. 458/1 znajdującej się w miejscowości Żydów

Spis inwentaryzacyjny 1/2019

Karta inwentaryzacyjna nieruchomości

Ogłoszenie